Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 7.429
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Để chuẩn bị tốt các điều kiện, nắm bắt số liệu vận động học sinh ra lớp năm học tới đạt kết quả, sát với tình hình thực tế số trẻ hiện có trên địa bàn xã Vinh Quang. Nhà trường xây dựng Kế hoạch phát triển trường lớp và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 nhằm tạo điều kiện ...