Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 7.429

Hồ sơ xin nhập học

Ngày đăng: 15/06/2021 163 lượt xem
Mô tả:

Hồ sơ nhập học gồm có:

1 Đơn xin nhập học DON XIN NHAP HOC.doc

2. Đơn đăng ký bán trú DON DANG KY BAN TRÚ.doc (nếu có nhu cầu).

3. Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).

4. Bản sao hộ khẩu (có chứng thực không quá 6 tháng).