Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 23
Năm 2022 : 7.428
 • Đơn đề nghị cấp bù học phí NĐ81
  | Trường mầm non Bằng Lăng | 156 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đơn xin miễn, giảm học phí NĐ81
  | Trường mầm non Bằng Lăng | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đơn Đề nghị hỗ trợ chi chí học tập NĐ81
  | Trường mầm non Bằng Lăng | 146 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hồ sơ xin nhập học
  | Trường mầm non Bằng Lăng | 163 lượt tải | 0 file đính kèm
  Hồ sơ nhập học gồm có:1 Đơn xin nhập học DON XIN NHAP HOC.doc2. Đơn đăng ký bán trú DON DANG KY BAN TRÚ.doc (nếu có nhu cầu).3. Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).4. Bản sao hộ khẩu (có chứng thực không quá 6 tháng).
 • Đơn xin cấp bù học phí
  | Trường mầm non Bằng Lăng | 146 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đơn xin miễn, giảm học phí
  | Trường mầm non Bằng Lăng | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập
  | Trường mầm non Bằng Lăng | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đơn xin nhập học
  | Trường mầm non Bằng Lăng | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đơn xin học bán trú
  | Trường mầm non Bằng Lăng | 169 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đơn xin hỗ trợ ăn trưa
  | Trường mầm non Bằng Lăng | 180 lượt tải | 1 file đính kèm