Trường Mầm non Bằng Lăng năm học 2017-2018 có tổng cộng 03 điểm trường lẻ và 01 điểm trường chính với 13 phòng học được xây dựng bán kiên cố/13 lớp học. 07/13 lớp có nhà vệ sinh cho trẻ dùng chung đảm bảo đúng quy cách và hợp vệ sinh, 06/13 lớp nhà vệ sinh còn tạm bợ, còn dùng chung với lớp khác, sử dụng lại các hố xí của cấp Tiểu học nên không đúng quy cách và không đảm bảo vệ sinh.