Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 22
Năm 2022 : 7.427
 • Y Triểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Y tế
  • Điện thoại:
   0932518072
  • Email:
   ytrieu.mnbl@kontumcity.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0349551065
  • Email:
   nththanh.mnbl@kontumcity.edu.vn